Wil jij aandeelhouder worden?

 

Voor een sociaal project als ’t Valkennest is het belangrijk dat we morele én financiële steun ontvangen vanuit diverse hoeken. Dit kan voor grote en kleine bedragen. We zoeken natuurlijke personen, vzw’s of rechtspersonen die aandeelhouder willen worden. Er zijn diverse categorieën van aandeelhouders, voor diverse bedragen en met diverse consequenties.
Tot categorie A behoren de oprichters. Zij vormen de huidige Raad van Bestuur (RvB).

Wij zoeken mensen voor de categorieën B en C:

  • Categorie B: Voor wie net iets meer wil doen en ook wat kapitaal goed wil investeren: aandelen van 2.500 of 5.000 euro. Aan dit aandeelhouderschap kan eventueel een bestuursmandaat gekoppeld worden.
  • Categorie C: Voor wie het project uit sympathie wil steunen en een kleiner bedrag wil investeren. Je kan al aandeelhouder worden voor 250 euro of een veelvoud daarvan met een maximum van 5.000 euro. Je kunt ook over meerdere jaren verschillende aandelen van 250 euro aanschaffen. In deze categorie word je betrokken via de jaarlijkse algemene vergadering, nieuwsbrieven, etc.

Intekenen als aandeelhouder kan heel eenvoudig. Surf naar www.cooperaties.be/valkennest en verstuur je aanvraag. Meer info? Bel VIRO vzw tijdens de kantooruren op 050 39 01 24.

Wil je het project financieel steunen met een gift, waarvoor je nadien een fiscaal attest ontvangt? Dat kan want hoofdaandeelhouder Viro vzw heeft een erkenning via de Koning Boudewijnstichting. De giften die op deze rekening worden gestort zijn bestemd voor de inrichting van 't Valkennest.
Ons steunen kan op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1). Belangrijk is dat je bij je betaling steeds de gestructureerde mededeling 128/3156/00036 vermeldt.

 

Meer info over het aandeelhouderschap, klik hier

Wil jij aandeelhouder worden?